Sag: Rosenborg

Øster Voldgade 004 A, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rosenborg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Øster Voldgade 004 A
Kommune:
København
Omfang:
Slottet (1606-17 af Christian IV og muligvis Willum Cornelissen; trappetårnet 1633-34 muligvis af Hans II van Steenwinckel), portbygningen (ca. 1610 med tilbygninger i sydvest og nordøst ca. 1680), kommandantboligen (1760-63 af Jacob Fortling) samt murene med tilhørende port (1672 af Lambert van Haven) og den nordøstlige, tidl. staldbygning mod gaden. F. 1918.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-07-1984
Journal nr.:
626-15-47/84

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
26-01-1965
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
07-03-2001
Journal nr.:
1996-917/101-0010


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Øster Voldgade 004 A, Rosenborg, Sankt Annæ V. kv. 491. Bygningshistorisk undersøgelse. Kongens Haves mur mod Sølvgade. 4 sider. Allan Tønnesen. November 1971. Øster Voldgade 004 A, Rosenborg, Sankt Annæ V. kv. 491. Bygnings- og farvearkæologisk undersøgelse. Det venetianske glasværelse. Bind 1: 8 sider samt bilag. Bind 2: Opstalter og fotografier (21 optagelser). Ole Alkærsig og Jens Borød/Nat.mus., Bevaringssektionen. Juni 1987.Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Øster Voldgade 4A
Fredet bygning Øster Voldgade 4A
Fredet bygning Øster Voldgade 4A
Fredet bygning Øster Voldgade 4A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap