Sag: Rosenborggade 10

Rosenborggade 010, hj. af Sankt Gertrudsstræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rosenborggade 10
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rosenborggade 010, hj. af Sankt Gertrudsstræde
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1801 af L.L. Thrane). F. 1979.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-01-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-671/77

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-01-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-671/77


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rosenborggade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap