Sag: Vandkunsten 11

Vandkunsten 011, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vandkunsten 11
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vandkunsten 011
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (før 1735, forhøjet og facaden grundmuret 1777) med sidehus. F. 1977.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-06-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-170/76

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-09-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-170/76


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vandkunsten 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap