Sag: Sankt Petri Kirkes Præstegård (tidl.)

Larslejsstræde 2, hj. af Sankt Peders Stræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Petri Kirkes Præstegård (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Larslejsstræde 2, hj. af Sankt Peders Stræde
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med mur mod Larslejsstræde og bygningen mod Sankt Peders Stræde (1820). F. 1959.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1959
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
FredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Larslejsstræde 2
Fredet bygning Larslejsstræde 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap