Sag: Møntergade 10

Møntergade 010, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Møntergade 10
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Møntergade 010
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1732, facaden 1857). F. 1959.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-10-1975
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-176/76

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Møntergade 010, Købmager kv. 132. Farvearkæologisk undersøgelse. Tidlig lofts- og vægbemaling i stueetagen. 5 sider samt fotografier (42 optagelser) og tegninger. Bo Kierkegaard. Juni 1985.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Møntergade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap