Sag: Hauser Plads 24 og Åbenrå 23

Hauser Plads 024 og Åbenrå 023, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hauser Plads 24 og Åbenrå 23
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hauser Plads 024 og Åbenrå 023
Kommune:
København
Omfang:
Den sammenbyggede forhusbebyggelse mod Hauser Plads og Åbenrå (forhus mod Hauser Plads 1733, ombygget 1807; forhus mod Åbenrå 1733). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-05-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0113

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hauser Plads 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap