Sag: Gammeltorv 16

Gammeltorv 016, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammeltorv 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammeltorv 016
Kommune:
København
Omfang:
Forhus og dermed sammenbygget sidehus (1800-01). F. 1950.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gammeltorv 14-16 Matr.nr. 4, Nørre kvarter Farvearkæologisk undersøgelse 4 sider Nationalmuseet juni 1996Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammeltorv 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap