Sag: Elers Kollegium

Store Kannikestræde 9, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Elers Kollegium
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kannikestræde 9
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1702-05 af Johan Conrad Ernst), de to havepavilloner (1730 af Johan Cornelius Krieger) og hegnsmurene (1730) samt smedejernsgitteret (antagelig 1739). F. 1918. Udv. 2000.
Beskrivelse:
"Jf. Bilag til Bygningssynets møde den 27. oktober 1999. Bygningshistorie og beskrivelse: Forhuset er opført 1702-05 efter tegninger af kgl. Bygmester Johan Conrad Ernst, men nedbrændte, bortset fra ydermurene, ved Københavns Brand i 1728. Efterfølgende istandsattes bygningen ved overlandbygmester J.C. Krieger, som antagelig også har tegnet de to bagvedliggende havepavilloner og gitteret herimellem samt muren omkring haven. Det seks fag lange, treetages forhus har rødkalket facade, smykket af otte kolossallisener, samt heltag med tre kviste. Fra det midtstillede portrum - i hvilken man finder den åbne baroktrappe - er der adgang til den bagvedliggende have, der på de tre øvrige sider omsluttes af en Rødkælet mur. I haverummets sider ligger - sammenbygget med mure - to kvadratiske, rødkalkede havepavilloner med teglhængte valmtage. Pavillonerne forbindes på tværs i haven af et smedejernsgitter med en to-fløjet låge i midten. Smedejernsgitteret: der antages at stamme fra Kriegers ombygning af huset omkring 1730 - er udformet som en række af to meter høje, sortmalede smedejerns-""spyd"" med forgyldte spidser, nedfældet i en stensokkel eller stenrem. Vedligeholdelsestilstand: Gitteret virker flere steder rusttæret. Kommuneatlas: Gitteret er ikke omtalt i bydelsatlas Indre By/Christianshavn."
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Stakit ; Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
19-03-1973
Journal nr.:
B851-25-72

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
11-09-2000
Begrundelse:
Jf. brev af den 31. maj 2000. Begrundelsen for udvidelsen af fredningen er, at smedejernsgitteret (antagelig 1730) mellem de fredede havepavilloner har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den eksisterende fredning hermed. Gitteret - som markere grænsen mellem den brolagte baggård og den bagvedliggende have - udgør en væsentlig del af helheden i den fredede ejendom.
Journal nr.:
1996-912/101-0023


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Store Kannikestræde 009, Elers Kollegium, Klædebo kv. 32. Farvearkæologisk undersøgelse. Facade og trapperum. Bd. I, 23 sider tekst og tegninger. Bd. II, fotografier (21 optagelser). Lene Larsen. December 1991.Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Store Kannikestræde 9
Fredet bygning Skindergade 10
Fredet bygning Skindergade 10

Fredede omgivelser: 2

Signatur Stakit
Smedejernsgitter
Signatur Mur
Hegnsmurene


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap