Sag: Amagertorv 27

Amagertorv 27, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Amagertorv 27
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amagertorv 27
Kommune:
København
Omfang:
Bygningsdele i kælder fra før 1536. Fredet 1989.
Beskrivelse:
I kælderen under forhuset Amagertorv 27 findes murrester fra den tidligere ”jordbærkælder”. Flere steder er muren bevaret i mere end en meters højde, men da store dele i dag er pudset over med en cementmørtel er den svær at se. Murfragtmenterne er opført af munkesten (stenstørrelse ca. 9 x 13 x 27 cm. De nederste skifter er uregelmæssige, mens de øvre er i vendisk skifte. I den del af murværket af den tidligere facade findes flere om- og tilmuringer efter tidligere åbninger. Under muren er fundamenter i kampesten.  
Bygningshistorie:
Forhuset blev opført 1797-98 af tømrermester I. Heinrich Meyer (sammen med Læderstræde 30). Facaden var oprindelig med kvaderfugning i første etage, hvorover der var en kordongesims og tre fordybninger over anden etage med stukkaturarbejde. Over nedgangen fra gaden til kælderen var der en konsolbåren dækplade. Der var to opgange til første etage. Bygningens nuværende udseende stammer i store træk fra ombygninger i 1858 og 1901.

I forbindelse med understøbning af forhusets fundamenter i 1988 blev de middelalderlige mure i kælderen opdaget. Herefter blev udført en arkæologisk undersøgelse. 
kilder:
Bydelsatlas Indre By/Christianshavn, Skov- og Naturstyrelsen, 1996

Byens Huse, Danmarks arkitektur, Sys Hartmann og Villads Villadsen, København 1979

Dansk byggesæt omkring 1792 og 1942, Harald Langberg og Hans Erling Langkilde, Den almindelige Brandforsikring, 1942

De københavnske boligtypers udvikling, Arkitekten, XXXVIII. 5. Kay Fisker, 1938

Historiske huse i det gamle København, Nationalmuseet, 1972

København, før og nu – og aldrig, Bo Bramsen, red.,1987

København fra bispetid til borgertid, Stadsingeniørens Direktorat, 1947

Københavns gamle bydel, Harald Langberg, Foreningen til gamle bygningers bevaring, 1948

Notat: Arkæologisk undersøgelse i kælderen til Amagertorv 27, MATR. NR. 37, Strand kvarter, København. 1988.
Miljømæssig værdi:
Kælderens placering i det indre af København vidner om, at det oprindelige forhus var en del af den middelalderlige bykerne.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til kælderens alder, der vidner om at der på steder har været bebyggelse tilbage til middelalderen. Dette ses af både munkestenene, der stammer fra en facadevendt bygning med en høj kælder.

Hertil kommer, at der i murværket tillige er bevaret hollandske mopper, der vidner om en senere ombygning, formodentlig i perioden 1550-1700, da facaden mod gaden blev skalmurede ca. 40 cm’s højde over gulvet. De hollandske mopper dukkede op i dansk byggeri i sidste halvdel af 1500-tallet og anvendes i det følgende århundrede.
Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig til de bevarede dele af den middelalderlige kælder. Det gælder såvel munkesten som kampestensfundament. Hertil kommer de aflæselige ændringer i murværket.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-02-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-238/82


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Amagertorv 027, Strand kv. 29 (ændret fra mnr. 37). Arkæologisk undersøgelse. Munkestensmurværk i kælderen. 9 sider. Bi Skaarup/Københavns Bymuseum. November 1988.


Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Amagertorv 27, Strand Kvarter, Københavns Kommune, fredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Amagertorv 21

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap