Sag: Den Kgl. Skydebane

Vesterbrogade 59, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den Kgl. Skydebane
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vesterbrogade 59
Kommune:
København
Omfang:
Hovedbygningen (1782-87 antagelig af Henrich Brandemann) med sidefløje mod syd (1886) og nord (1896) samt den hermed sammenbyggede portbygning. F. 1926.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
62/24

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-11-1926
Journal nr.:
62/24


Dokumenter

Beskrivelse:
FredningsbeskrivelseOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vesterbrogade 59

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap