Sag: Fredericiagade 90

Fredericiagade 090, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fredericiagade 90
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fredericiagade 090
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1746, forhøjet 1847). F. 1950.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-12-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
626-15-5/80


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Fredericiagade 090, Sankt Annæ V. kv. 452. Farvearkæologisk undersøgelse. Loftsbemalinger i rum 1, 2 og 3 på 1. sal. 2 sider samt fotografier (11 optagelser). Jens Cortsen. August 1978. Fredericiagade 090, Sankt Annæ V. kv. 452. Farvearkæologisk undersøgelse. 13 sider. Jørgen Høj Madsen. 1979. Fredericiagade 090, Sankt Annæ V. kv. 452. Bygningshistorisk undersøgelse. 8 sider inkl. tegninger. Det københavnske byfornyelses- og saneringsselskab. December 1980.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Fredericiagade 90A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap