Sag: Christiansborg

Christiansborg Slot 1, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
7
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christiansborg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Christiansborg Slot 1
Kommune:
København
Omfang:
Ridebaneanlæggets bygninger og Marmorbroen med kajmuren mod syd (1733-45 af Elias David Häusser og Niels Eigtved), slotskirken og de tre løngange samt slottets og højesterets facader mod Prins Jørgens Gård (1803-26 af C.F. Hansen). Fredet 1918.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
7
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Med middelalderlige dele, fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Christiansborg, Marmorbroen, Strand kv. 89. Bygningshistorisk redegørelse. 2 sider. Jens Fr. Nørbæk. Januar 1968. Christiansborg, Marmorbroen, Strand kv. 89. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 2 sider. Erik Hansen. Februar 1968. Christiansborg, Marmorbroen, Strand kv. 89. Bygningshistorisk undersøgelse. 4 sider samt bilag. Eske Kristensen. Marts 1969. Christiansborg, Hofteatret, Strand kv. 89. Farvearkæologisk undersøgelse. Paneler i forsalen. 3 sider samt fotografier (2 optagelser). Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Farvekonserveringen. Oktober 1982. Christiansborg, Hofteatret, Strand kv. 89. Bygningshistorisk undersøgelse. Vestibulen. 18 sider incl. gengivelse af regnskabsmateriale samt bilag (tegninger m.m.). Claus M. Smidt/Vilhelm Wohlert. Februar 1984. Christiansborg, Hofteatret, Strand kv. 89. Loftsdekoration over Teatermuseets scene. Farvearkæologisk forundersøgelse. 4 sider samt fotografier (29 optagelser). Lene Larsen/Gehrdt Bornebusch. Februar 1990. Christiansborg, Hofteatret, Strand kv. 89. Loftsdekoration over Teatermuseets scene. Farvearkæologisk forundersøgelse. 3 sider samt bilag. Bo Kierkegaard. Marts 1990. Christiansborg, Ridebaneanlægget, Strand kv. 89. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider. Boligministeriets Ejendomsdirektorat. Oktober 1984. Christiansborg, Søndre Ridebanefløj, Strand kv. 89. (Lige stald/Høje mellemstald/Runde stald). Bygningshistorisk undersøgelse. 16 sider samt bilag. Hanne Raabyemagle. April 1986.Omfattede bygninger: 7


Fredet bygning Christiansborg Slot 1
Fredet bygning Prins Jørgens Gård 1
Fredet bygning Christiansborg Ridebane 1
Fredet bygning Rigsdagsgården 1
Fredet bygning Christiansborg Ridebane 2
Fredet bygning Rigsdagsgården 12
Fredet bygning Prins Jørgens Gård 2

Fredede omgivelser: 7

Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap