Sag: Nyhavn 19

Nyhavn 19, hj. af Lille Strandstræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 19
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 19, hj. af Lille Strandstræde
Kommune:
København
Omfang:
Forhus (før 1713, forhøjet mellem 1766 og 1787) med trappehus (mellem 1787 og 1801). F. 1973.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-08-1973
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lille Strandstræde 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap