Sag: Landsretsbygningen, Operahuset

Fredericiagade 24-28 og Bredgade 59, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Landsretsbygningen, Operahuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fredericiagade 24-28 og Bredgade 59
Kommune:
København
Omfang:
Hovedbygningen (1701-03 antagelig af Johan Conrad Ernst, ombygget 1769 af C.F. Harsdorff) og den lange bygning med gavl mod Fredericiagade. F. 1918.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Fredericiagade 26
Fredet bygning Bredgade 59

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap