Sag: Det Norske Selskab

Sværtegade 007, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det Norske Selskab
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sværtegade 007
Kommune:
København
Omfang:
Forhus og dermed sammenbygget syvfags bindingsværkslænge (1738). F. 1950.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1950
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-03-1982
Journal nr.:
625-15-189/80


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Sværtegade 007, ""Det norske Selskab"", Købmager kv. 172. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. Henrik Terkelsen/Arkitektgruppen 7.7.77. April 1980. Sværtegade 007, ""Det norske Selskab"", Købmager kv. 172. Summarisk bygningshistorisk undersøgelse. 6 sider. Kirsten Lindberg. 1980. Sværtegade 007, ""Det norske Selskab"", Købmager kv. 172. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrift af arkivalier for kælder, 1. etage, 2. etage, 3. etage og kvisten. Upagineret (42 sider). Kirsten Lindberg. 1980. Sværtegade 007, ""Det norske Selskab"", Købmager kv. 172. Bygningshistorisk undersøgelse. 114 sider inkl. tegninger. Kirsten Lindberg. Marts 1983. "Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sværtegade 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap