Sag: Caritasbrønden

Gammeltorv, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Springvand
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Caritasbrønden
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammeltorv
Kommune:
København
Omfang:
Springvandet med underliggende brøndkammer (1607-09 af Peter Hoffmann, springvandsfiguren af Statius Otto; ombygget 1784-85, muligvis efter tegning af Georg Erdman Rosenberg, brønden overhvælvet af Henrich Brandemann, soklen under kummen stammer fra denne ombygning; radikalt ændret 1890-92 af Ludvig Fenger). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Springvand
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammeltorv 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap