Sag: Assistens Kirkegård

Kapelvej 2 og Nørrebrogade 56, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Assistens Kirkegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kapelvej 2 og Nørrebrogade 56
Kommune:
København
Omfang:
Kirkegårdsmurene mod Kapelvej (1760 og 1881), Nørrebrogade (1760 og 1806), Nørrebros Runddel (1806) og Jagtvej (1881) med de dertil hørende gitre, gitterlåger og porte samt murene mellem kirkegårdens afdelinger, dog undtaget de gravmonumenter, der er fastgjort til murene. F. 2003.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
20-11-2007
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/101-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kapelvej 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur med portal, låge
Kirkegårdsmurene


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap