Sag: Den Sorte Ravn

Nyhavn 14-16, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den Sorte Ravn
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 14-16
Kommune:
København
Omfang:
De to forhuse (1755 og senere) og det vinkelformede baghus. Nr. 14: F. 1918. Nr. 16: F. 1924.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-08-1988
Journal nr.:
625-15-59/6/86

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-11-1924
Journal nr.:
62/24

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Nyhavn 14
Fredet bygning Nyhavn 14

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap