Sag: Knabrostræde 28

Knabrostræde 28, hj. af Magstræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Knabrostræde 28
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Knabrostræde 28, hj. af Magstræde
Kommune:
København
Omfang:
De to sammenbyggede fløje med gavle mod Knabrostræde og Magstræde, trappehuset (ca. 1730) og hegnsmuren omkring gården. F. 1945.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-11-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-217/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Knabrostræde 28

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap