Sag: Det Lercheske Palæ, Württembergske Palæ

Slotsholmsgade 010, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det Lercheske Palæ, Württembergske Palæ
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsholmsgade 010
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1741-42 af J.A. Soherr, forhøjet senere). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Slotsholmsgade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap