Sag: Ved Stranden 12

Ved Stranden 012, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ved Stranden 12
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ved Stranden 012
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus (1796). F. 1932.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-08-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-893/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-09-1932
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ved Stranden 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap