Sag: Proviantgården

Rigsdagsgården 7 A og Proviantpassagen 1 (tidl. Rigsdagsgården 9), København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Proviantgården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rigsdagsgården 7 A og Proviantpassagen 1 (tidl. Rigsdagsgården 9)
Kommune:
København
Omfang:
Proviantgården (generalstaben) med vagtbygningen ved Generalstabsporten (1598-1611, rimeligvis af Christian IV; Vagten 1818). F. 1944.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-03-1944
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Christians Brygge 008, Proviantgården, Strand kv. 106 og 107. Bygningshistorisk undersøgelse. 63 sider samt fotografier og tegninger. Hanne Raabyemagle for Boligministeriets Ejendomsdirektorat. 1988. Christians Brygge 008, Proviantgården, Strand kv. 106 og 107. Bygningshistorisk undersøgelse. Perioden 1603 - 1864. 21 sider samt tegninger. Hanne Raabyemagle for Boligministeriet, Slots- og Ejendomsstyrelsen. Maj 1990.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Proviantpassagen 1
Fredet bygning Rigsdagsgården 7A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap