Sag: Snaregade 12-14 og Knabrostræde 23

Snaregade 12-14 og Knabrostræde 23, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Snaregade 12-14 og Knabrostræde 23
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Snaregade 12-14 og Knabrostræde 23
Kommune:
København
Omfang:
De to treetages forhuse og muren mod Snaregade samt pakhuset mod Knabrostræde (1795-98 af Michael Bälckow, pakhuset 1810-13). F. 1945.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
15-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Knabrostræde 23
Fredet bygning Snaregade 14
Fredet bygning Snaregade 12

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap