Sag: Den Treschowske Stiftelse

Klerkegade 025 G-H, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den Treschowske Stiftelse
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klerkegade 025 G-H
Kommune:
København
Omfang:
Den fire etagers bygning (1847) i gården bag Den Wintherfeldtske Stiftelse. F. 1978.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-08-1978
Journal nr.:
66-15-705/78

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-05-2004
Journal nr.:
2003-123/101-0021

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-09-2004
Journal nr.:
2003-123/101


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Klerkegade 25G

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap