Sag: Lavendelstræde 10

Lavendelstræde 010, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lavendelstræde 10
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lavendelstræde 010
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset og de to dermed sammenbyggede sidehuse (1796-97). F. 1979.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-03-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-395/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-05-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-667/77


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lavendelstræde 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap