Sag: Arbejdernes Forsamlingsbygning

Rømersgade 22, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Arbejdernes Forsamlingsbygning
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rømersgade 22
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset med forbindelsesbygning og baghus (1879 af Rasmus Langeland Mathiesen). F. 1983.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-06-1983
Journal nr.:
621-15-254/82

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-09-1983
Journal nr.:
625-15-696/83


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Rømersgade 022, Arbejdermuseet, Nørrevold kv. 156. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider. Peter Ludvigsen/Arbejdermuseet. December 1982. Rømersgade 022, Arbejdermuseet, Nørrevold kv. 156. Summarisk bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider (håndskrevet). Allan Tønnesen. 1982. Rømersgade 022, Arbejdermuseet, Nørrevold kv. 156. Farvearkæologisk undersøgelse. 3 bind. Semesteropgave ved Kunstakademiet, Konservatorskolen. November 1983.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rømersgade 22

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap