Sag: Nyhavn 7

Nyhavn 007, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 007
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1600-tallet, ombygget og forhøjet 1846), baghuset og det mellemliggende trappehus, der omslutter den lille trekantede gård. F. 1945. Udv. 1983.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-12-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
651-15-82/83

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
01-06-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-237/82

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap