Sag: Nybrogade 8 og Snaregade 5

Nybrogade 008 og Snaregade 005, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nybrogade 8 og Snaregade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nybrogade 008 og Snaregade 005
Kommune:
København
Omfang:
Nybrogade 8: forhus med sidehus (1768, forhøjet med en etage 1843); Snaregade 5: forhus (1730-32, forhøjet 1768) med sidehus i nord (mellem 1732 og 1764) samt sidehus i syd (mellem 1768 og 1784). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-02-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nybrogade 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap