Sag: Sankt Annæ Plads 11

Sankt Annæ Plads 011, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Annæ Plads 11
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Annæ Plads 011
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med side- og baghus (1801 af J.H. Rawert). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-08-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-180/0/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Sankt Annæ Plads 011, Sankt Annæ Ø. kv. 112. Bygningshistorisk undersøgelse. 20 sider incl. fotografier og tegninger. Bendt Friis/Jens Chr. Varming. 1984. Sankt Annæ Plads 011, Sankt Annæ Ø. kv. 112. Farvearkæologisk undersøgelse. Vægdekorationer på 1. sal. 3 sider samt fotografier (7 optagelser). Lene Larsen. Oktober 1984.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sankt Annæ Plads 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap