Sag: Citadellet Frederikshavn (Kastellet)

Kastellet 1-110, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Antal bygninger:
28
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Citadellet Frederikshavn (Kastellet)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kastellet 1-110
Kommune:
København
Omfang:
Fæstningsanlægget med grave og jordværker indbefattet Smedelinien samt alle til voldanlægget hørende porte med broværker, dæmning, forværker og hovedvagtbygninger ved hovedportene (volde og grave 1662-63 af Henrick Ruse, Kongeporten 1663 af Henrick Ruse med François Dieussarts buste af Frederik III samt Norgesporten 1663 af Henrick Ruse). Følgende på voldanlægget og fæstningsterrænet stående bygninger: Kastelskirken (1703-04 formentlig af Georg Philip Müller) og den dermed sammenbyggede gamle arrest (1725 af Elias David Häusser); Kommandantgården (1725 af Elias David Häusser); Stjerne-, Artilleri-, Elefant-, Fortun-, General- og Svanestok (1600-tallets slutning og senere); nordre og søndre magasin (1660'erne, stræbepillerne fra 1752, bygningerne delvis nedbrudt og genopført 1824-40); krudthus i Dronningens Bastion (1712 af Domenico Pelli); Smedehuset på Falsters Contregarde (1745, ombygget 1838); vindmøllen i Kongens Bastion (1847); Materialgården (1842) og Hovedvagt med arrest (1873-74). Fredet 1918.
Beskrivelse:

Fredningsbeskrivelse for nedenstående, se vedhæftede dokumenter (Pdf)
 

 • Arrest bag kirken, Kastellet
 • Hovedvagt med arrest, Kastellet
 • Kastelskirken, Kastellet
 • Kastelsmøllen, Kastellet
 • Kommandantgården, Kastellet
 • Kongeporten, Kastellet
 • Krudttårn, Kastellet
 • Magasinbygningerne, Kastellet
 • Materialgården, Kastellet
 • Norgesporten, Kastellet
 • Poternerne, Kastellet
 • Stokbarakkerne, Kastellet
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
28
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Andet
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Bygningsværker ; Mur med portal, låge ; Bro ; Anlæg

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-03-1951
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kastellet 001-100, Citadellet Frederikshavn, Kastelskirken. Østervold kv. 66. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Harald Langberg. April 1972.


Navn:
Arrest bag kirken, Kastelletl, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Hovedvagt med arrest, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Kastelskirken, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
Atlas


Navn:
Kastelsmøllen, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Kommandantgården, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Kongeporten, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Krudttårn, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Magasinbygningerne, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Materialgården, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Norgesporten, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Poternerne, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Navn:
Stokbarakkerne, Kastellet, Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap