Sag: Holsteins Palæ

Stormgade 10-12, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Holsteins Palæ
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stormgade 10-12
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset nr. 10 med sidelænger samt bindingsværksbaghus (forhuset fra 1687 muligvis af Lambert van Haven, udvidet med brede endefag mellem 1711 og 1740, forhøjet og ombygget 1756 af Jacob Fortling; sidefløjenes nordender fra 1706 muligvis af Johan Conrad Ernst, sammenbygget med hovedbygningen inden 1760; bindingsværksbaghus fra sidste halvdel af 1600-tallet). F. 1918.* Forhuset nr. 12 (ca. 1680, stærkt ombygget og forhøjet til gaden 1798, til gården 1830; facadeændring ca. 1850). F. 1945.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-07-1979
Journal nr.:
66-15-316/0/77

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-03-1951
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Stormgade 10, Vester kv. 187. Farvearkæologisk undersøgelse. Sidefløjens stueetage, rum 103 og 104. 3 sider samt fotografier (8 optagelser). Line Bregnhøi og Søren Møller/Nat.mus., Bevaringsafdelingen. November 1991.Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Løngangstræde 21D
Fredet bygning Stormgade 12
Fredet bygning Stormgade 10

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap