Sag: Mosaisk Begravelsesplads

Møllegade 012, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mosaisk Begravelsesplads
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Møllegade 012
Kommune:
København
Omfang:
Begravelsespladsen med monumenter, gravsten og gravplader, den høje hegnsmur mod Møllegade, Guldbergsgade og Birkegade samt bolig- og indgangsbygningen ved Møllegade (anlagt 1694 ff., mur og bygninger 1873 af Vilhelm Tvede). F. 1983.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur ; Mindesmærke ; Anlæg

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-10-1992
Journal nr.:
426/101-0127

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-07-1983
Journal nr.:
621-15-258/83


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Møllegade 12

Fredede omgivelser: 3

Signatur Mur
Signatur Mindesmærke
Signatur Anlæg


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap