Sag: Torvegade 24

Torvegade 024, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Torvegade 24
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvegade 024
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1793, ombygget ca. 1900) og trappehuset (1793, tidl. del af to sidehuse). F. 1991.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-09-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0104

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-08-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
411/101-0060


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Torvegade 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap