Sag: Nyhavn 45

Nyhavn 045, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 45
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 045
Kommune:
København
Omfang:
Forhus (1740, forhøjet med en etage 1794) med sidehus (1794) og baghus (1794) og den brolagte gårdsplads med muren mod naboskel. F. 1945. Udv. 1990.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur ; Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
27-09-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
412/101-0008

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-11-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0025

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nyhavn 045, Sankt Annæ Ø. kv. 23. Bygningshistorisk undersøgelse. 38 sider (upagineret) inkl. tegninger. Arkitektfirmaet Stig Müller. Maj 1990.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 45

Fredede omgivelser: 3

Signatur Mur
Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap