Sag: Toldbodgade 5

Toldbodgade 005, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Toldbodgade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Toldbodgade 005
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (mellem 1716 og 1733, forhøjet 1793) med sidehus og baghus (1793). F. 1977. Udv. 1992.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
29-06-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
412/101-0018

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-11-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-149/1/84

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-01-1977
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-457/76


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Toldbodgade 005, Sankt Annæ Ø. kv. 49. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. Afskrift af ""Historiske Huse i det gamle København"". 1 side. Tom Sjørup. Januar 1988. Toldbodgade 005, Sankt Annæ Ø. kv. 49. Bygningshistorisk undersøgelse. 29 sider (upagineret) inkl. bilag. Tegnestuen Kvisten. Februar 1991. "Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Toldbodgade 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap