Sag: Store Kongensgade 62

Store Kongensgade 62, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Store Kongensgade 62
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kongensgade 62
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset med sidehus (1807) og baghus (1808, forhøjet 1835). F. 1985.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-12-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-868/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-09-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-284/83


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Store Kongensgade 062, Sankt Annæ Ø. kv. 245. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 9 sider. Peter Bering/Jens Chr. Varming. Juni 1986. Store Kongensgade 062, Sankt Annæ Ø. kv. 245. Farvearkæologisk undersøgelse. 3. etage. 14 sider samt fotografier (11 optagelser) og udskrifter af brandtaksationer, udført af Peter Bering. Bo Kierkegaard. September 1986. Store Kongensgade 062, Sankt Annæ Ø. kv. 245. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side. Usigneret. Udateret.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Store Kongensgade 62A
Fredet bygning Store Kongensgade 62

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap