Sag: Kronprinsessegade 6

Kronprinsessegade 006, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 6
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 006
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus samt den dermed sammenbyggede mellembygning (1803-04 af Johan Martin Quist, senere ombygget og forhøjet med en etage). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-12-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-860/86

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
14-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kronprinsessegade 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap