Sag: Kronprinsessegade 36

Kronprinsessegade 036, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 36
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 036
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus (1824-25 af Thomas Blom, kvisten senere) og baghus (1820). F. 1945.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-10-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0088

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kronprinsessegade 036, Sankt Annæ V. kv. 399. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 4 sider. Usigneret. Udateret.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Kronprinsessegade 36
Fredet bygning Kronprinsessegade 36B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap