Sag: Frihavnens Elektriske Centralstation (tidl.)

Dampfærgevej 002, 004 og Amerikakaj 005, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Elværk
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frihavnens Elektriske Centralstation (tidl.)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dampfærgevej 002, 004 og Amerikakaj 005
Kommune:
København
Omfang:
Dampfærgevej 2: Elektricitetsværket (1894-95 af Vilhelm Dahlerup) med tilføjelser (1899), Damfærgevej 4: Værkstedsbygning (1913 af Henning Jørgensen) og Amerikakaj 5: Kedelhuset med tilhørende skorsten (1899 af Fr.L. Levy). F. 1996.*
Beskrivelse:
Frihavnens El-station. Bygningen er opført som elektricitetsværk for Frihavnen i 1894 efter tegning af arkitekt V. Dahlerup. Det er formodentlig den unge ingeniør C. Agerskovs indsats, at Københavns Frihavn blev den første frihavn i verden, som udelukkende dækkede sit mekaniske energibehov med elektricitet, og det er overvejende sandsynligt, at han og eventuelt også ingeniør H.C.V. Møller har haft betydelig indflydelse på bygningens plandisposition og bygningskroppens udformning, mens Dahlerups indsats i så fald har været at tilpasse de enkelte krav til arkitekturen samt ikke mindst at skabe facaderne med deres righoldige udsmykning. Den to etager høje del af elstationen har med sin kvadratiske grundplan og sit lavt rejste pyramidetag næsten pavillonkarakter. Den utvungne lethed (af en industribygning at være) understreges af den løftede lanterne med udsigtsvinduer hele vejen rundt. Allerede i 1899 måtte elektricitetsstationen udvides som følge af øget efterspørgsel i Frihavnen, og to fag bygning tilføjedes mod nord tillige med den særprægede polygone tilbygning mod syd. Elektricitetsdriften ophørte i 1939, da Frihavnen blev koblet til Københavns Belysningsvæsen, hvorefter bygningen ændrede funktion til pakhus - ét blandt mange. I 1944 ramtes bygningen af en sabotage, hvis skader blev udbedrede. Den lidt afvigende indgangsbygning til Dampfærgevej blev påført bygningen i 1954. Den dekorative og harmoniske bygning har en fin sammenhæng med områdets øvrige bebyggelse af 1. og 2. fase, henholdsvis det oprindelige Frihavnsbyggeri og f.eks. Manufakturhuset umiddelbart mod nord. (Skov- og Naturstyrelsen, 1995).
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Elværk
Bebyggelsestype:
Købstad - Industriområde
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-01-1996
Begrundelse:
At man finder, at Frihavnens tidligere elektriske centralstations bygninger har den fremragende kulturhistoriske værdi, som kan begrunde en fredning af bygninger, selvom de kun er 100 år gamle. Det tidligere elværk er et af de ældste bevarede eksempler på denne bygningstype i landet. Københavns Frihavn er så vidt oplyst den første frihavn i verden, hvis kraftforsyning udelukkende blev dækket ved elektricitet. Værkstedsbygningen og kedelhuset med tilhørende skorsten har, som elværket, stor betydning for forståelsen af områdets historie. (LIK, Skov- og Naturstyrelsen 1996).
Journal nr.:
911/101-0071

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-11-1995
Journal nr.:
926/101-0098


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Dampfærgevej 6B
Fredet bygning Dampfærgevej 2
Fredet bygning Dampfærgevej 6A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap