Sag: Fiolstræde 11

Fiolstræde 11, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Fiolstræde 11
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fiolstræde 11
Kommune:
København
Omfang:
"Forhuset (1827-28 af P.M. Quist) samt "løvhytte"-skuret i gården. F. 1945.*"
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Scanjour nr
Dato:
08-03-1945


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Fiolstræde 11
Fredet bygning Fiolstræde 11

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap