Sag: Nyhavn 22 (fredning ophævet)

Nyhavn 22, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 22 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nyhavn 22
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset vestligt på grunden (1778-79 af Samuel Blichfeldt). F. 1932.* Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-09-1932
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-12-2011
Journal nr.:
2011-7.83.03/101-0011

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-01-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset Nyhavn 22, Øster kvt. i Københavns Kommune har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har bygningen i store træk bevaret et traditionelt udtryk som et klassicistisk forhus fra slutningen af 1700-tallet. Dog har de nye adgange ændret facaden, ligesom apteringen af det nye portrum ikke harmonerer med bygningens alder eller oprindelige arkitektur. I det indre har flytningen af portrummet haft store konsekvenser, ligesom fjernelsen af den øverste del af hovedtrappen og ge nnembrydningerne ind til nabobygningens trapperum og det nye sidehus. Disse store ombygninger har gjort, at den oprindelige struktur i ejendommen er ødelagt, og der er ikke længere en naturlig rundgang i bygningen. Hertil kommer, at hovedparten af etagerne har meget få eller slet ingen ældre bygningsdetaljer med undtagelse af første sal, hvor tre stuer har et bevaret interiør. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, at der findes mere velbevarede og finere interiører i andre fredede bygninger. Den ændrede planløsning, ombygningerne og de nyere overflader harmonerer dårligt med bygningens alder og ydre arkitektoniske udtryk, og de har i høj grad svækket fredningsværdierne. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ikke, at bygningens indre fredningsværdier meningsfuldt kan oprettes, hvorfor fredningen af Nyhavn 22, Øster kvt. i København ophæves. For at bevare bygningens traditionelle fremtræden og for at sikre bygningens bidrag til det velbevarede kulturmiljø omkring Nyhavn, indstiller styrelsen, at forhuset udpeges som bevaringsværdig.
Journal nr.:
16/4598


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Nyhavn 22

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap