Sag: Østerport Station

Oslo Plads 6-10, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Østerport Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Oslo Plads 6-10
Kommune:
København
Omfang:
Hovedbygningen (1896 af Heinrich Wenck, senere ombygget 1910, 1915, 1917 og 1976-84) og de to perrontage (1914-15). Fredet 1992.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Bygningsværker ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-11-1992
Begrundelse:
Journal nr.:
411/101-0048

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
06-07-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.82.05/101-0004


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Tinglysning af præcisering af fredningen for Østerport StationOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Oslo Plads 8

Fredede omgivelser: 10

Signatur Bygningsværker
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap