Sag: Læderstræde 11 B

Læderstræde 11 B, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Læderstræde 11 B
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Læderstræde 11 B
Kommune:
København
Omfang:
Det vestre forhus (syv fag fra 1806 udvidet mod øst med to fag 1813) med tilstødende side- og baghus. F. 1939.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-01-1939
Begrundelse:
Journal nr.:
2/38

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-09-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0005


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Læderstræde 11B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap