Sag: Ny Kongensgade 7

Ny Kongensgade 7, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ny Kongensgade 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ny Kongensgade 7
Kommune:
København
Omfang:
Forhus (1769) med sidehus (1770'erne) samt baghus (1813). F. 1931.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-04-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
626-15-85/88

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-03-1931
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Ny Kongensgade 7

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap