Sag: Sankt Gertruds Stræde 6

Sankt Gertruds Stræde 006, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sankt Gertruds Stræde 6
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Gertruds Stræde 006
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1736-37, ombygget og forhøjet 1838). F. 1950.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-02-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sankt Gertruds Stræde 6A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap