Sag: Christian IV's Bryghus

Frederiksholms Kanal 29, hj. af Christians Brygge, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bryggeri
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christian IV's Bryghus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederiksholms Kanal 29, hj. af Christians Brygge
Kommune:
København
Omfang:
Bryghusbygningen (opført 1616-18 på skansemure formentlig fra 1607-09; genopført og istandsat efter brande 1632 og 1767). Fredet 1945.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bryggeri
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-07-1984
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-12-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Frederiksholms Kanal 029, Chr. IV's bryghus, Strand kv. 111. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. Jørgen Raashou Nielsen og Gehrdt Bornebusch. 5 sider inkl. tegninger. Januar 1989.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Frederiksholms Kanal 29

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap