Sag: Vestersøhus

Vester Søgade 44-78 og Gyldenløvesgade 21 og 25, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestersøhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vester Søgade 44-78 og Gyldenløvesgade 21 og 25
Kommune:
København
Omfang:
Etageejendommen (1935-36 og 1938-39 af Kay Fisker og C.F. Møller). Fredet 1994.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-11-1994
Begrundelse:
At Vestersøhus, opført 1935-39 af arkitekterne Kay Fisker og C.F. Møller, repræsenterer den nyorientering indenfor etageboligbyggeri, der udsprang af funktionalismen, og ligeledes det bedste indenfor altankarnaphus.
Journal nr.:
911/101-0033

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-02-1997
Journal nr.:
1996-926/101-0128


Dokumenter

Navn:
Vestersøhus fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Vestersøhus Fredningsbeskrivelse


Navn:
Vestersøhus manual 1. udgave. Al henvendelse vedr. manualen skal ske til Slots- og Kulturstyrelsen
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Vestersøhus. Manual for bevaring, genetablering og fornyelse af etageejendommen Vestersøhus i København. 1. udgave. Manualen er bygget op som opslag og skal udprintes i A4 format på begge sider af papiret. Åbnes manualen som pdf, skal sidevisningen indstilles til tosidevisning og vis forside. Al henvendelse vedr. manualen skal ske til Slots- og Kulturstyrelsen.


Navn:
Bilag 4 Udvendige bygningsdele
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Vestersøhus. Bilag 4 Udvendige bygningsdele. Udprintes i A4 format.


Navn:
Vestersøhus. Bilag 6 Lejligheder
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Vestersøhus Bilag 6 Lejligheder. Udprintes i A4 format.


Navn:
Bilag 7 Køkkener
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Vestersøhus. Bilag 7 Køkkener. Udprintes i A3 format.


Navn:
Vestersøhus. Bilag 8 Badeværelser
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Vestersøhus. Bilag 8 Badeværelser. Udprintes i A4 format


Navn:
Farvearkæologisk undersøgelse
Dokumenttype:
UndersøgelseOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Vester Søgade 44
Fredet bygning Vester Søgade 60

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap