Sag: Vestersøhus

Vester Søgade 44-78 og Gyldenløvesgade 21 og 25, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestersøhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vester Søgade 44-78 og Gyldenløvesgade 21 og 25
Kommune:
København
Omfang:
Etageejendommen (1935-36 og 1938-39 af Kay Fisker og C.F. Møller). Fredet 1994.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-11-1994
Begrundelse:
At Vestersøhus, opført 1935-39 af arkitekterne Kay Fisker og C.F. Møller, repræsenterer den nyorientering indenfor etageboligbyggeri, der udsprang af funktionalismen, og ligeledes det bedste indenfor altankarnaphus.
Journal nr.:
911/101-0033

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-02-1997
Journal nr.:
1996-926/101-0128


Dokumenter

Navn:
Vejledning for køkken og bad
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Vær opmærksom på, at der skal søges om tilladelse til alle bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse, herunder på køkken og badOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Vester Søgade 44
Fredet bygning Vester Søgade 60

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap