Sag: Sorte Hest

Vesterbrogade 148, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sorte Hest
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vesterbrogade 148
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1771, forhøjet ca. 1825), hjørnebygningen (1797) med sidehusforlængelse (1872, forhøjet 1929) samt mellembygning (1788 opr. kakkelovnsfabrik) og den brolagte gårdsplads. F. 1980.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-08-1989
Journal nr.:
625-15-507/81

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-07-1980
Journal nr.:
621-15-115/80


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vesterbrogade 148, Sorte Hest, Udenbys Vester kv. 40a. Bygningshistorisk undersøgelse. 8 sider. Allan Tønnesen. Juni 1980. Vesterbrogade 148, Sorte Hest, Udenbys Vester kv. 40a. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 4 sider. Bent Rud. Oktober 1980. Vesterbrogade 148, Sorte Hest, Udenbys Vester kv. 40a. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. 2 sider. Karsten Rønnow. November 1980. Vesterbrogade 148, Sorte Hest, Udenbys Vester kv. 40a. Bygningsarkivalsk undersøgelse. En række håndskrevne arkivudskrifter. Allan Tønnesen. 1980.Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Vesterbrogade 148A
Fredet bygning Vesterbrogade 148F
Fredet bygning Vesterbrogade 148H

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap