Sag: Gammel Strand 38

Gammel Strand 038, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Strand 38
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Strand 038
Kommune:
København
Omfang:
Forhus og hele det med dette sammenbyggede sidehus (1798-99). F. 1945. Udv. 1990.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
14-09-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
412/101-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-08-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-179/1/87

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gammel Strand 038, Strand kv. 9. Farvearkæologisk undersøgelse. Krogs Fiskerestaurant. 5 sider samt akvarel og fotografier (42 optagelser). Lene Larsen. 1983.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammel Strand 38

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap