Sag: Amaliegade 49

Amaliegade 049, hj. af Esplanaden, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Amaliegade 49
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amaliegade 049, hj. af Esplanaden
Kommune:
København
Omfang:
Forhusene mod Esplanaden og Amaliegade (1788 af Andreas Hallander). F. 1926.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-11-1926
Begrundelse:
Journal nr.:
62/24

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-08-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0016


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Amaliegade 049, Sankt Annæ Ø. kv. 134. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrift af brandtaksationer. 3 sider (delvis håndskrevet). Flemming Jerk. September 1962.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Amaliegade 49

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap